servis

Servis je prováděn naší dceřinou společností ALTI process service s.r.o.

Záruční i pozáruční servis je prováděn v co nejkratší době. V mnoha případech stačí pouhá konzultace přes telefon, kdy je problém vyřešen okamžitě.

Servisní personál je pravidelně školen u výrobce.

Provádíme inspekce a revize chladících a klimatizačních zařízení  a tepelných čerpadel v souladu se zákonem č. 73/2012 Sb. a podle článku 4 odst. 2 písm. a) nařízení Komise (ES) č. 303/2008 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006.