vakuové odparky

Naše společnost je Vám schopna nabídnout kompletní řešení čištění průmyslových odpadních vod s použitím technologie
vakuového odpařování.Vakuové odparky pracují na principu odpaření vodního podílu z kapalin, které obsahují vodu, ve které
jsou rozpuštěny jiné látky. Z důvodů snížení energetických nákladů je kapalina odpařována v podtlaku a při nízké teplotě bodu
varu vody. Tímto se dosahuje větší čistoty destilátu. Destilát je využit zpět do výrobního procesu, nebo po splnění limitů
kanalizačního řádu je kanalizací odváděn.Koncentrát je určen k následné likvidaci pokud se jedná o odpadní vody.
Pokud je koncentrát produkt, využívá se zpět ve výrobním procesu.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

  • mechanický průmysl – olejové emulze a oplachové vody
  • slévárny hliníku – chladící vody a mazací směsi
  • skládky odpadu – čištění průsakových vod
  • galvanické pokovování – čištění a opětovné použití oplachových vod
  • fotografický průmysl – čištění vývojek, ustalovačů
  • povrchové úpravy – čištění odmašťovacích, mořících a omílacích vod
  • potravinářský průmysl – zvýšení koncentrace moštů a ovocných sťáv, čištěníodpadních vod z konzerváren
  • chemický a farmaceutický průmysl -vody z čištění nádrží z chemické výroby
  • letecký průmysl – čištění nemrznoucích roztoků

TYPY ODPAREK

Typ PC F

Způsob: Využití tepelného čerpadla.
Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]
Objemová kapacita: od 150 [l] do 24 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

Typ PC N

Způsob: Využití tepelného čerpadla.
Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]
Objemová kapacita: od 150 [l] do 2 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté i pevné formě.

Typ EW

Způsob: Využití externích tepelných a chladících okruhů.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

Typ RW

Způsob: Využití externích tepelných a chladících okruhů.
Popis: Koncentrát v tekuté i pevné formě.

Typ RV F

Způsob: Využití tepelné komprese.
Pracovní tlak: 70 [kPa]
Pracovní teplota: 90 [°C]
Objemová kapacita: od 15 000 [l] do 120 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

Typ PC F-KT

Způsob: Využití tepelného čerpadla.
Popis: Vyrobeno z keramického a termoplastického materiálu pro velmi agresivní látky, způsobující korozi. (pH 0)