vakuové odparky

Naše společnost je Vám schopna nabídnout kompletní řešení čištění průmyslových odpadních vod s použitím technologie
vakuového odpařování. Vakuové odparky pracují na principu odpaření vodního podílu z kapalin, které obsahují vodu, ve které
jsou rozpuštěny jiné látky. Z důvodů snížení energetických nákladů je kapalina odpařována v podtlaku a při nízké teplotě bodu
varu vody. Tímto se dosahuje větší čistoty destilátu. Destilát je využit zpět do výrobního procesu, nebo po splnění limitů
kanalizačního řádu je kanalizací odváděn. Koncentrát je určen k následné likvidaci pokud se jedná o odpadní vody.
Pokud je koncentrát produkt, využívá se zpět ve výrobním procesu.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ

  • mechanický průmysl – olejové emulze a oplachové vody
  • slévárny hliníku – chladící vody a mazací směsi
  • skládky odpadu – čištění průsakových vod
  • galvanické pokovování – čištění a opětovné použití oplachových vod
  • fotografický průmysl – čištění vývojek, ustalovačů
  • povrchové úpravy – čištění odmašťovacích, mořících a omílacích vod
  • potravinářský průmysl – zvýšení koncentrace moštů a ovocných sťáv, čištěníodpadních vod z konzerváren
  • chemický a farmaceutický průmysl -vody z čištění nádrží z chemické výroby
  • letecký průmysl – čištění nemrznoucích roztoků

TYPY ODPAREK

PC F

Způsob: Využití tepelného čerpadla.
Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]
Objemová kapacita: od 150 [l] do 24 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

PC R

Způsob: Využití tepelného čerpadla.
Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]
Objemová kapacita: od 150 [l] do 2 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté i pevné formě.

AC F

Způsob: Využití externích tepelných a chladících okruhů.

Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]

Objemová kapacita: 20 000 – 60 000 l za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

AC R

Způsob: Využití externích tepelných a chladících okruhů.

Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 45 [°C]

Objemová kapacita: 3 000 – 12 000 l za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté i pevné formě.

RV F

Způsob: Využití tepelné komprese.
Pracovní tlak: 70 [kPa]
Pracovní teplota: 90 [°C]

Objemová kapacita: od 15 000 [l] do 120 000 [l] za 24 hod.
Popis: Koncentrát v tekuté formě.

Typ PC F-KT

Způsob: Využití tepelného čerpadla.

Pracovní tlak: 5 [kPa]
Pracovní teplota: 35 [°C]
Popis: Vyrobeno z keramického a termoplastického materiálu pro velmi agresivní látky, způsobující korozi. (pH 0)